מוקד שירות תקלות  04-6015727 , 1800-201-044

שעות קבלת קהל 

סניף ראשי -נצרת : תשלום היטלים מים וביוב
בבניין רויאל עבאס טל' - 046085901
יום  ב',  ד'  08:30 -  14:30
                 08:30 - 14:30
יום ו'          08:30 -  14:30


 

סניך נצרת ראשי גיבה ( מילגם)

בניין עזאת סלימאן
טל' - 04-6450424
יום ב', ד'  08:30 – 18:00
יום ג', ה' : 8:30 - 15:00
יום ו' , ז' :08:30- 13:00
ש' שעות 8:00- 15:30


סניף ריינה
טל' -046470017
יום ב':  10:00 - 18:00
יום ד': 8:30 - 15:00
יום ו': 8:30 - 13:00


סניף איכסאל
טל' - 04-6570012
יום ב':  10:00 - 18:00
יום ד': 8:30 - 15:00
יום ו': 8:30 - 13:00


סניף עילוט
טל' -04-6567335
יום ג' : 8:30 -15:00
יום ה': 10:00 - 18:00


סניף יפיע
טל' 046084346
יום ג': 8:30- 15:00
יום ה': 10:00 - 18:00
יום ו': 08:30 - 13:00

פנייה מקוונת