הקימו את מפעלי מים וביוב בע"מ בתאריך 1/1/2009 כתאגיד מים וביוב אזורי, המשרת את העיר נצרת והכפרים ריינה, יפיע, אכסאל ועילוט, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001.
על פי חוק זה כל רשות מקומית בישראל מחוייבת להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות  ויאפשר שדרוגים בתשתיות המים והביוב ושיפור באיכות השירות לתושבים.