בתום השנה השלישית לפעילות התאגיד, סוף הקדנציה הראשונה של חברי הדירקטוריון שהם שליחי בעלי המניות (הרשויות המקומיות) ולמרות כל הקשיים בשלב ההקמה, אנו יכולים לציין בבטחה כי החברה עלתה על דרך המלך ופועלת בצורה מתמדת להשגת מטרותיה ובמיוחד אספקת מים ושירותי ביוב בצורה סדירה ותקינה, ואפשר לציין כאן כי אספקת המים ושירותי הביוב לא שובשו במשך שלושת שנים פעילות החברה, והחברה סיפקה שירותים ברמה משביעת רצון לתושבי התאגיד.

המצב הפיננסי/הכלכלי של התאגיד טוב ויציב והשתפר במשך שלושת שנים פעילות התאגיד.

חשוב לציין כי אחוז הגבייה השוטפת עלה באופן רציף, ובשנת 1122 עמד על 56% , וכן אחוז הפחת ירד ל 12% עד סוף 1122 וזה משתקף בחסכון של מיליון מ"ק מים בצריכה השנתית.

בנוסף לפעילות השוטפת של התאגיד, בוצעו השקעות אדירות בתשתית המים והביוב בסכום של 22 מיליון ₪ בכל יישובי התאגיד כפי שפורט בדוח זה והתאגיד ממשיך בתכנית ההשקעות ומתכוון להשקיע סכום של 32 מיליון ₪ בשיקום ופיתוח תשתיות המים והביוב כפי שאושר ע"י הדירקטוריון.

במשך שלושת שנים פעילות התאגיד, הדירקטוריון קיים 12 ישיבות והתקבלו החלטות התומכות בפעילות התאגיד.

ברצוני להודות לכל חברי הדירקטוריון שתרמו מניסיונם ומזמנם להצלחת התאגיד והשגת מטרותיו.

קהל נכבד,
אנו פועלים ומשקיעים מאמצים לשיפור השירות, החברה מפעילה מוקד שירות מאויש וממוחשב ואני מזמין אתכם להתקשר למוקד השירות בכל נושא או בקשה, אנו נטפל בבקשתכם  בצורה נאותה ולשביעות רצונכם , אנו לשירותכם בכל עת...

תודתנו הרבה לבעלי המניות והנהלת התאגיד ועובדיו על שיתוף הפעולה הפורה ותרומתם להצלחת התאגיד.

בכבוד רב,
ע.אלסלאם דראושה
יו"ר הדירקטוריון