יו"ר דירקטוריון: מר ראיק מראות

דירקטור: מר עבד אלסלאם דראושה

דירקטור: גב' רויטל דגני

דירקטור: גב' שלומית לוטם

דירקרטור: מר אילן רוזן

דירקטור: מר אבי הוכמן

דירקטור: מר זאב בירנבוים

דירקטור: מר סברי אבו ראס  

דירקטור: מר סאמר בסול