תושבי התאגיד היקרים,

אמנת השירות מרכזת עבורכם את המחויבות הארגונית שלנו כתאגיד מים. לתאגיד יעד מרכזי לו הוא מחוייב והוא מתן שירות אדיב, מקצועי ומסור לתושבים. אנו קבענו את אמות המידה בנושא השירות, כדי להבטיח שירות יעיל ואיכותי עבור הצרכנים. אמנת השירות מסכמת תקופה של פעילות אירגונית, שבמסגרתה בחנו את עבודתנו וביצענו התאמות, על מנת לספק שירות טוב יותר עבור צרכן המים.

הקימו את תאגיד מים הרי נצרת בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשע"א (2001).
חזון התאגיד הוא להיות מוביל באיכות השירות ובניהול המקצועי.

התאגיד כפוף לרשות הממשלתית למים וביוב ופועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה.
הרשות הממשלתית קובעת את תעריפי המים ומעדכנת אותם מעת לעת. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד את הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב כלול באגרת המים.

מדיניות

התאגיד רואה באיכות השירות ללקוחותיו כיעד אסטרטגי וכלי חשוב ומרכזי להשגת מטרותיה.
התאגיד פועל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה על פי המוגדר בדרישות תקן ISO9001:2008 ובאמות המידה לשירות כבסיס לבניית מערכת איכות מתקדמת ואפקטיבית.
התאגיד פועל על פי אמות מידה מוגדרות תוך קביעת מדדי בקרה ותוכנית להשגת היעדים המרכזיים.
התאגיד יעשה הכל על מנת להגביר את שביעות רצון הלקוחות ולעמוד בדרישותיו וציפיותיו.
התאגיד רואה בספקים/ קבלני המשנה חלק בלתי נפרד ממערכת האיכות שלו, ולכן מוגדרים ממשקי פעילות ותהליכי עבודה נדרשים בין הצדדים.
התאגיד פועל (ככל שניתן וכדאי) להורדת עלויות אי האיכות הנובעות מהשירות תוך התייעלות התהליכים.
התאגיד פועל ליצירת תשתיות מתקדמות ומקצועיות למתן שירות על פי אמות המידה המוגדרות (בחוק תאגידי מים וביוב).
התאגיד פועל להורדת פחת המים העירוני.

אמנת שירות

 1. אנו מתחייבים לקצר את משך הזמן למתן השירות.
 2. אנו מתחייבים לפעול לשירותך על פי אמות מידה מקצועיות ברורות ומחייבות.
 3. אנו מתחייבים להעניק שירותי גבייה ברמה מקצועית ובאיכות גבוהה.
 4. אנו מתחייבים לייעל את תהליכי השירות באופן מתמיד תוך שילוב טכנולוגיות חדשות.
 5. אנו מתחייבים להעניק לך יחס אישי, אדיב והוגן.
 6. אנו מתחייבים לפעול לשיפור תנאי קבלת הקהל במשרדים העירוניים.
 7. אנו מתחייבים לספק לך את מלוא המידע אודות השירות.
 8. אנו מתחייבים להיות קשובים לך ולפעול מתוך שיתוף פעולה, דאגה ואחריות.
 9. אנו מתחייבים לפעול למען איכות שירותים גבוהה.
 10. אנו מתחייבים לקבל על עצמנו את מלוא האחריות לקיום ולהגשמת אמנה זו.
 11. אנו מתחייבים לפרסם, באמצעות כלי התקשורת ואו אתר האינטרנט שלו, כל מידע רלוונטי, אשר נוגע לפעילותו.
 12. אנו מתחייבים בשקיפות מלאה כלפי הצרכנים ערך עליון, ויפעל לבטא זאת בכל היבטי פעילותו.

יעדי האמנה

אנו מגדרים יעדי האמנה כדי לספק רמת שירות גבוהה לצרכנים, האמנה מגדירה את תכולת ותנאי השירות ובונה על ידי כך, תהליך איכות מדיד ומשתפר, העונה למערך תיאום הציפיות של מקבלי השירות.

האמנה מציבה מדדי ביצוע מוגדרים, כמצוין באמנה, ופועלת על פי תכנית עבודה.
האמנה היא כלי, המסייע לבניית מערך השירות מול התושב והיא מאפשרת מתן דגשים נכונים, העונים על היעדים של התאגיד. תפיסת התושב/הצרכן כלקוח נמצאת בבסיס אמנת השירות, אשר התאגיד מחויב לשרת אותו ברמה הגבוהה ביותר.

תהליך הפקת שובר חיוב

 • התאגיד מתחייב לבצע קריאות שטח של מדי המים.
 • מד מים, שהגישה אליו חסומה, ייקרא בשלב הראשון בהערכה, כאשר תועבר הודעה בדבר הקריאה בהערכה לידי צרכן המים.
 • צרכן המים רשאי להעביר קריאת מד מים מדויקת לידי התאגיד, במועדים הקבועים, באמצעות פקס, מייל, דואר או באמצעות, אתר האינטרנט.
 • תאגיד המים מתחייב לעדכן במערכת את הקריאה המדויקת של הצרכן, במידה והתקבלה בתאגיד.
 • לאחר סיום קריאת מדי המים, התאגיד מתחייב לבצע בדיקה לוגית מקיפה, לאיתור צריכות מים חריגות.
 • התאגיד מתחייב להעביר לידי צרכני המים הודעה בדבר צריכת מים חריגה, אשר התגלתה בבדיקה.
 • התאגיד מתחייב לשלוח בדיוור ישיר את חשבונות המים ומתחייב להעניק זמן סביר לצורך תשלום החשבונות. המשלמים בהוראת קבע (אשראי או בנק), יזכו לאפשרות לפיצול החיוב, לשני תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה.

שוברי חיוב

רשות המים קובעת את תעריפי המים והם אחידים בכל הארץ ומתעדכנים מעת לעת. התאגיד מתחייב לפרסם את תעריפי המים, באופן ברור ובולט בשוברי החיוב.
התאגיד מתחייב לפרסם כל שינוי בתעריפים (במידה וניתן זמן סביר), באמצעי התקשורת המקומיים ובאתר האינטרנט שלו.
התאגיד מתחייב להבליט בגוף השובר את הנתונים הבאים: מספר ימי צריכה, מספר הנפשות המעודכן, צריכה משותפת וצריכה פרטית .
התאגיד מתחייב לשלב בגוף השובר גרף צריכה, הנוגע לממוצע צריכה היסטורי של הצרכן, למטרות השוואה וחיסכון.

מרכז שירות לקוחות פרונטאלי

שעות פעילות מרכז שירות לקוחות פרונטאלי לא יפחתו מהשעות הנ"ל:
בימים שני-שבת בין השעות: 08:30-15:00
בימים שני וחמישי גם בין השעות: 16:00-18:00
על כל שינוי בזמני הפעילות תפורסם הודעה באתר האינטרנט ובתקשורת המקומית.
התאגיד מתחייב להעמיד לרשות הצרכנים צוות מיומן ומקצועי.
התאגיד מתחייב להעמיד לרשות הצרכנים את כל הטפסים הנחוצים בזמינות מידית, לצורך מילוי וללא צורך בהמתנה במרכזי שירות הלקוחות.
התאגיד מתחייב להפיק חומרי הסברה רלוונטיים, לצורך הסבר על פעילות התאגיד או על תהליכים שונים, המתקיימים בהקשר לתאגיד.

מרכז שירות טלפוני

התאגיד מתחייב להעמיד מספר חיוג חינם, לצורך בירורי תשלום וחשבונות.

שירות באמצעות האינטרנט

התאגיד מתחייב להעמיד לרשות הצרכנים אתר אינטרנט ובו כל המידע הרלוונטי לגבי התאגיד.
הגולשים יוכלו לקבל מידע, להוריד טפסים ולבצע פניות לתאגיד דרך אתר האינטרנט.

טיפול בתלונות

התאגיד מתחייב להעמיד לרשות הצרכנים נציג מטעמו, לצורך טיפול בפניות ותלונות.
הפנייה/תלונה יכולה להישלח בכל האמצעים הקיימים (דואר, דוא"ל, פקס, אתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק).

טיפול בקריאות שבר (תקלות)

התאגיד מתחייב להעמיד לרשות הצרכנים מוקד דיווח על תקלות, מאויש 24 שעות ביממה.
התושבים יכולים לדווח על תקלות גם באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות פנייה בדוא"ל.
התאגיד מתחייב להעביר הודעה לצרכן המדווח בדבר סיום הטיפול בקריאת השבר.
התאגיד יפעל ככל יכולתו, להעביר הודעה לצרכן במידה והטיפול בקריאת השבר מצריכה ניתוק מים או היערכות אחרת מצד הצרכנים.

היערכות לשעת חירום

התאגיד אחראי על אספקת מים בטוחה וסדירה, בשעות שיגרה ובשעות חירום.
התאגיד הינו מפעל חיוני בשעת חירום.
בשעת חירום, התאגיד יפעל במסגרת החמ"ל העירוני.
התאגיד מתחייב לפרסם ברבים הוראות היערכות לשעת חירום, בנושא מים וביוב.
התאגיד מתחייב לסמן נקודות חלוקת מים, מבעוד מועד וכן להיערך לכך מבחינת היקף הציוד וכוח אדם נדרש.

נוהל החלפת משלמים והעדר חובות

החלפת משלמים במקרה של מכירת דירה ו/או השכרת דירה על שני הצדדים להגיש למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד לאחר שהיו במחלקת הגביה של העירייה ולהגיש המסמכים הבאים:

 • טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" חתום על ידי הצדדים!
 • קריאת מונה מים נכון ליום שינוי החזקה בנכס.
 • דף ראשון ואחרון מחוזה מכירה חתום על ידי הצדדים.
 • צילום תעודת זהות של שני הצדדים.
 • טופס הצהרת נפשות חתום על ידי הקונה.
 • ספחי תעודת זהות של בני משפחת הקונה המעידים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס.

המוכר צריך לחתום על הצהרה בנוגע לקריאת המונה, ולסגור את חשבונו בהתאם לקריאה בכרטיס אשראי או במזומן בלבד!

הערות

 1. החלפת המשלמים תתבצע רק לאחר שהדייר החדש / בעל הנכס חתם על טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" והצהיר כי הינו מקבל חזקה על מד המים!
 2. למרות האמור לעיל, במקרה שמדובר בשוכר אשר מבקש לבטל את רישומו כצרכן מים בנכס ולא הוצגו פרטי צרכן חדש, ירשם משכיר הנכס כצרכן, וזאת בכפוף להצגת אסמכתא בדבר תום תקופת השכירות בנכס.
 3. אין חובה להגיע למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד. ניתן להעביר הטפסים בפקס או במייל לסניף הרלוונטי ולוודא קבלתם, וכן לסגור את יתרת החוב של הדייר היוצא טלפונית בכרטיס אשראי (בהתאם לקריאה שנמסרה).

אישור העדר חובות

מבקש האישור צריך לפנות למשרדי התאגיד עם קריאת מד המים נכון ליום בקשת האישור, למלא טופס הצהרה על קריאת מונה מד מים, ולסגור את חשבונו בהתאם לקריאה. רק לאחר השלמת ההליך הנ"ל המבקש מקבל טופס העדר חובות לתאגיד המים.
במידה ואין באפשרות המבקש להצהיר על קריאת מונה מד המים – ובמידה ולא קיימת יתרה לתשלום יוצא האישור נכון ליום הקריאה האחרונה.