תהליכי אכיפה וניתוקי מים

בסמכות התאגיד לנתק את אספקת המים לנכס שלא שילם את חובו.
סמכות זו תופעל לפי הכללים הבאים:

  1. התאגיד ישלח לצרכן הודעת חיוב, בה יצוין סכום החיוב והמועד לתשלום.
  2. במידה והצרכן עדיין לא שילם את החוב לאחר 15 יום ממועד התשלום, התאגיד ישלח התראה ראשונה (טופס 1) לבעל החוב לשלם את חובו תוך 25 יום נוספים. יחד עם זאת תינתן אזהרה כי בסמכות התאגיד לנתק את המים אם הצרכן לא שילם את חובו.
  3. במידה הצרכן לא שילם את חובו תוך פרק זמן זה, יפעיל התאגיד את הסמכות לאכיפה מנהלית כחוק במסלולים שונים כגון:
  • שליחת התראה לפני ניתוק.
  • שליחת התראה לפני עיקול מטלטלין (טופס 3)
  • עיקול צד ג' וכדומה.
  • עיקולי חשבון בנק ומשכורות.

בפועל ינתק התאגיד את אספקת המים לנכס אם הצרכן לא שילם את חובו לאחר 30 יום מקבלת ההתראה לפני ניתוק המים ביחידת הדיור.