מכרזים פעילים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פניה להיכלל במאגר פומבי 11/10/2021

עבור לארכיון המכרזים