מכרזים פעילים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 4402 - שדרוג והרחבה של מט"ש רנ"י סוללים והפעלה ותחזוקה של המט"ש פומבי 23/05/2022
פניה להיכלל במאגר פומבי 11/10/2021

עבור לארכיון המכרזים